Policy

Köpvillkor

Samtliga priser inkluderar 25% moms.
Vi reserverar oss för ev. felskrivningar i texter och prisangivelser.

Integritetspolicy

Din personliga integritet är något vi på Miljögården värnar om och kontinuerligt ser över när det kommer till hantering av din personliga information. Nedan återfinns stycken som förklarar hur vi samlar och hanterar personuppgifter vid köp i vår webbshop, tävlingar, reklamationer, leveranser eller registrering av vårt veckoliga nyhetsbrev. Här hittar du även vilka rättigheter som uppkommit med EU:s nya IT-direktiv: Dataskyddsförordningen (GDPR) – Det är viktigt för oss att du förstår vår integritetspolicy och välkomnar gärna frågor som eventuellt skulle uppstå på info@miljogarden.se

VILKA PERSONUPPGIFTER HANTERAR VI?

Uppgifter som namn, adress, e-postadress, telefonnummer, betalningsinformation, ordernummer samt köpinformation såsom (produkter, varugrupper samt eventuella kundkommentarer eller tillägg)

VAD ANVÄNDER VI PERSONUPPGIFTERNA TILL?

På Miljögården samlar vi endast in ovanstående uppgifter för att lagligen kunna fullfölja någon av följande uppfyllda punkter:

• Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig.

• Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse som vi har (d.v.s. om vi har en legal skyldighet att göra något enligt en annan lag),

• Behandling är nödvändig för berättigade intressen hos Miljögårdens Möbler AB och att dina intressen av skydd för dina personuppgifter inte väger tyngre (intresseavvägning)

eller

• i specifika fall – ex. tävlingar eller nyhetsbrev där du har lämnat ditt samtycke till just den behandlingen.

ÄNDAMÅL – FÖR ATT KUNNA HANTERA DIN BESTÄLLNING OCH KÖP

För att vi ska kunna tillhandahålla våra produkter till dig behöver vi behandla och hantera dina personuppgifter. Nedan följer exempel på för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter och med vilken rättslig grund vi gör detta.

Vi behandlar endast dina personuppgifter för att kunna hantera och fullfölja din beställning. Detta innebär – hantering av din betalning och eventuell kreditupplysning samt för att behandla och leverera dina produkter. Vid behov av frågor och övrig service används informationen även för att kunna hjälpa dig vid frågor rörande ditt köp.

Laglig grund – Fullgörande av köpeavtalet. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi kan därför tvingas att neka dig köpet.

Lagringsperiod – Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 36 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamationsärenden.

ÄNDAMÅL – FÖR ATT KUNNA FULLGÖRA FÖRETAGETS RÄTTSLIGA FÖRPLIKTELSER

Nödvändig hantering för uppfyllande av företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (t.ex. bokföringslagen, penningtvättslagen eller reglerna om produktansvar och produktsäkerhet).

Laglig grund – Rättslig förpliktelse. Denna insamling av dina personuppgifter krävs enligt lag. Om uppgifterna inte lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet.

Lagringsperiod – Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och så pass länge som lagen kräver.

ÄNDAMÅL – FÖR ATT KUNNA HANTERA KUNDSERVICE OCH REKLAMATIONSÄRENDEN

Kommunikation och besvarande av eventuella frågor till kundservice (via telefon, e-post eller sociala medier.

Utredning av eventuella klagomål- och reklamationsärenden.

Laglig grund – Intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt intresse av att hantera kundservice och reklamationsärenden.

Lagringsperiod – Till dess att kundservice ärendet har avslutats.

HUR SAMLAS UPPGIFTERNA IN?

De uppgifter som vi har om dig är de som du själv lämnar till oss vid köptillfället. Vi samlar även in uppgifter genom att våra webbsidor använder så kallade “cookies” som samlar in information på och från din webbläsare. Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats informeras om användning av cookies. När du besöker vår webbplats sparas cookies på din dator. Dessa används bland annat för att hålla reda på vilka varor du lagt i varukorgen och om du inte har cookies aktiverat i din webbläsare kommer du inte kunna genomföra ett köp. Om du har inaktiverat cookies kommer du dock fortfarande kunna surfa runt på vår webbplats.

HUR LÄNGE SPARAS UPPGIFTERNA?

Vi sparar aldrig personuppgifter längre än de behövs för respektive ändamål. Se mer om de ­specifika lagringsperioderna under respektive ändamål.

TILL VEM KAN UPPGIFTERNA KOMMA ATT LÄMNAS UT?

Miljögårdens Möbler AB står som personuppgiftsansvarig och i de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra produkter delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgifts­biträde är ett företag som behandlar informationen för Miljögårdens räkning, vilket innebär transportföretag, betalningssystem (Ecster) samt och enligt våra instruktioner t.ex. gällande transporter, betallösningar, och IT-tjänster. När dina personuppgifter delas med ­personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen. Vi kan även lämna ut uppgifter till myndigheter och räddningstjänst vid behov.

VAR BEHANDLAR VI DINA UPPGIFTER?

Dina personuppgifter hanteras inom servrar och IT-system inom EU/EES. Undantaget är våra nyhetsbrev (e-postadresser) som hanteras av Mailchimp (USA) – Ett etablerat företag med hög skyddsnivå som överensstämmer med EU/EES och Privacy Shield – ett ramverk för att hantera personuppgifter i avtal med båda amerikanska samt europeiska bolag. Nyhetsbrevet kräver endast en giltig e-postadress för hantering och det är enkelt att avregistrera sig från tjänsten via en länk i nyhetsbrevet. – (se nedan för mer information)

AVREGISTRERING AV NYHETSBREV

Vid önskan om att avregistrera sig från Miljögårdens nyhetsbrev.

Klicka på valfritt nyhetsbrev från Miljögården i din e-post inkorg.

Alternativt klicka på länken “Nyhetsbrev” som finns längst upp på www.miljogarden.se.

Längst ner på sidan finns följande knapp “Avregistrera dig från listan” – klicka på denna.

En ny länk öppnas upp som konfirmerar att du blivit avregistrerad från vårt nyhetsbrev.

Önskar du att manuellt bli borttagen eller stöter på problem vid avregistrering momentet – vänligen kontakta oscar@miljogarden.se eller emma@miljogarden.se – Din avregistrering konfirmeras sedan per mail.

DATASKYDSOMBUDD – VI HANTERAR INGA KÄNSLIGA UPPGIFTER

På Miljögården sker ingen hantering eller lagring av några känsliga uppgifter som avslöjar etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv. Miljögården använder heller inga tredjeparts-applikationer eller verktyg som på något sätt lagrar eller hanterar känsliga uppgifter.

Av ovanstående anledning använder vi ej oss av något dataskydsombudd.

DINA RÄTTIGHETER – KONTAKTA OSS

Rätt till tillgång – Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig vi behandlar (ett s.k. registerutdrag). Begäran om sådant utdrag ska göras skriftligt och vara undertecknad av dig. Specificera gärna de kategorier av uppgifter du vill ha tillgång till. Om vi av någon anledning inte kan uppfylla dina önskemål, kommer vi lämna en motivering till dig.

Rätt till rättelse – Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering – Vi sparar dina kunduppgifter i 36 månader efter du har fått din leverans för att kunna fullgöra våra skyldigheter gällande reklamationsrätt. Därefter anonymiseras de förutom då vi enligt lag är skyldiga att spara dem under en längre tid (exempelvis enligt bokföringslagen).

Rätt till begränsning av behandling – Rätten till begränsning gäller bland annat om du anser att personuppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas under tiden personuppgifternas korrekthet utreds.

Rätt till invändning – Du har rätt att invända mot den behandling av dina personuppgifter som vi gör med stöd av intresseavvägning. I så fall behöver du specificera vilken behandling du invänder mot. Om dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring har du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen.

Vid önskemål om rättelse, radering, begränsning eller invändning, kontakta info@miljogarden.se

KLAGOMÅL

Klagomål gällande hantering, behandling eller lagring görs via Datainspektionen (www.datainspektionen.se)

DATASKYDDSPOLICY

För att kunna erbjuda dig Klarnas betalmetoder kan vi i kassan komma att dela dina personuppgifter i form av kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan välja betalmetoderna, samt för att anpassa dem för dig. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation.