Kartell

70 år av pågående forskning och utbyte med de stora formgivarna, med målet att sträva efter skönhet och absolut kvalitet.

70 år av marknadsframgång, av samarbete och partnerskap, av evenemang och projekt avsedda för försäljning och kommunikation.

Idag är Kartell den perfekta syntesen av sitt förflutna och dess pågående projektion in i framtiden, som kombinerar företagskulturens stora arv med viljan att utforska nya vägar och engagera sig i nya upplevelser dominerade av en intensiv passion för skapande.