Lyfa

Sedan 1903 har en av grundprinciperna för LYFA varit att skapa ljusdesign för alla tillfällen och vara ljuset i vardagen (”Lyspunkter i tilværelsen”). Under LYFAs livstid har hela företaget kretsat kring konceptet att designa det goda ljuset i alla dess former och skepnader. Idag kallar företaget det för ”Ljuslandskap”, men syftet och de grundläggande koncepten är desamma. LYFA tillverkar och utforskar ljusdesign som bygger på årtionden av stolt tradition inom dansk design.