Massproductions

2009 bestämde sig två designers, som delar en nymodernistisk vision om funktionell, elegant design, att bryta sig loss från PR-drivna produktstrategier för att skapa ett möbelföretag med fokus på samspelet mellan objekt och sammanhang. För att förverkliga sin vision tog de kontroll över hela produktionskedjan – tillverkning, försäljning och marknadsföring. Detta banbrytande tillvägagångssätt har gett stor utdelning, inte bara i formgivningens tydlighet, utan också i framstående utmärkelser, välkända kunder och representation i Statens konstmuseums permanenta samling.