Wästberg

I nära samarbete med ledande arkitekter och designers skapar Wästberg teknologidriven, resurseffektiv belysning som håller över tid. Ljus som uppfyller grundläggande mänskliga behov, såväl fysiska som känslomässiga, och anpassar sig efter dessa behov allteftersom de utvecklas och förändras.